Birkemosegaard Køkken

Blog

BIRKEMOSEGAARD KØKKEN søger kok

 

english speaking chefs are welcome to apply

KØKKENCHEF TIL RESTAURANT OG GÅRDKØKKEN PÅ BIRKEMOSEGAARD

Birkemosegaard er et af landet ældste biodynamiske landbrug. Placeret ned til havet midt på Sjællands Odde. En time fra København. En time fra Århus. 

På gården driver Marie Hertz og Martin Kvedéris spisestedet og selskabslokalet Birkemosegaard Køkken med plads til 80 gæster.

Køkkenet og menu’er er 100% økologisk og biodynamisk og defineret ud fra gårdens råvarer og fisk og vildt fra Sjællands Odde og Odsherred. De sidste 3 år har vi afholdt Sommerkøkken på gården, hvor restauranter fra København har været værter et par dage og lavet middag til fulde huse ved langborde. I år lukker vi op for en lille a’la carte menu og holder langbordsmiddagene som sær arrangementer istedet

Derfor søger vi en kok med positiv og sund personlighed, der:

-Drømmer om at lave mad så tæt på markerne som muligt, og se udfordringen i at lade råvaren spille første violin og uden for mange elementer og processer, at præsenterer sit ypperste til inspiration for gæsterne. 

-Indgå i et samarbejde om udvikling af retter og menu’er og Køkkenets identitet. 

-Elsker at lave mad i det fri - over ild og under primitive forhold når vi engang imellem rykker ud under åben himmel.

-Være interesseret i få fingerne i jorden og være med i marken fra såning til høsttid. 

-Have erfaring med arbejde i et restaurationskøkken, være hurtig, effektiv og kreativ og kunne arbejde selvstændigt både før, under og efter service. 

-Være imødekommen over for gæster er et must da vi også afvikling en del catering og private selskaber. 

Vi tilbyder en stilling som køkkenchef i et alternativt køkken, med fokus på råvarerne, ren og simpel tilberedning i overensstemmelse med naturen. Du vil indgå i et passioneret team og have ansvar for køkkenpersonalet og  ha din gang på en stor biodynamisk gård på Sjællands Odde og lære at begå dig i mark og lade. Du vil opleve at lave mad til mennesker fra alle dele af samfundet - og møde et netværk, tilknyttet gården og spisestedet, af landets aller dygtigste mad- og vinfolk. 

Løn - Efter kvalifikationer. I lønnen indgår kost og logi på Odden sæsonen 1.juni -1.oktober. 

Stillingen er midlertidig. 1 Juni til 30. September. (evt prøve fra 1.Maj) 

Send din ansøgning til kontakt@birkemosegaardkokken.dk. Mrk i emnefelt: KOK

Er du ikke kvalificeret til stillingen, men kunne tænke dig at være med på holdet alligevel så send gerne en mail til os - Mrk i emnefelt: Wow! 

 

KITCHENCHEF FOR RESTAURANT AND FARM KITCHEN ON BIRKEMOSEGAARD

Birkemosegaard is one of the country's oldest biodynamic farms. Located by the sea in the middle of Zealand's Odde, just one hour from Copenhagen and an hour from Aarhus.

At the farm, Marie Hertz and Martin Kvedéris run the kitchen and dining room for Birkemosegaard Køkken, which seats 80 guests.

The kitchen and menus are 100% organic and biodynamic and are defined by the farm's raw materials as well as fish and game from Sjællands Odde and Odsherred. For the last 3 years we have held a summer kitchen on the farm, where restaurants from Copenhagen have taken over for a couple of days and hosted  dinner for a full house at our long dining tables. This year we will close for a small a'la carte menu and hold long-table meals as special events instead.

Therefore, we are looking for a cook with positive and enthusiastic personality, who:

-Dreams about cooking as close to the fields as possible and, seeing the challenge of letting the raw materials play first fiddle, regards how these elements and processes inspire the guests.

-Wishes to collaborate on the development of dishes and menus and the kitchen's identity.

-Is experienced at cooking in the open air, over fire and under primitive conditions when we occasionally move out to the open sky.

-Is interested in getting their hands dirty and being in the field from sowing to harvest.

-Has experience with work in a restaurant kitchen, quick, efficient and creative and is able to work independently before, during and after service.

- Is welcoming and warm to guests as we also take care of some catering and private companies.

We offer a position as kitchen manager in our alternative kitchen, focusing on the raw materials, pure and simple preparation in accordance with nature. You will join a passionate team and be in charge of the kitchen staff and have a great biodynamic farm at Sjællands Odde where you will learn to commit yourself to the field. You will experience cooking for people from all parts of the region - and meet a network attached to the farm and eatery, of the country's most talented food and wine people.

Salary – depending on qualification. The salary includes accommodation and lodging at Odden during the season from June 1-October 1. The position is temporary from June 1 to September 30. (maybe try from 1st May).

Send your application to kontakt@birkemosegaardkokken.dk - Please mark the subject: CHEF

If you are not qualified for the position, but would like to join the team anyway, please send us an email. – With the subject: Wow!

Thanks!